Skip to content

Badanie kandydata/ki na nianię kwestionariuszem psychologicznym CUIDA

490,00 

Badanie kandydatki na nianię kwestionariuszem psychologicznym CUIDA (diagnoza predyspozycji do bycia dobrym opiekunem i wychowawcą dziecka), raport pisemny z interpretacją wyników dla rodziców i kandydatki na nianię, konsultacja dla rodziców z omówieniem wyników i rekomendacją (30 minut).
Kwestionariusz jest oficjalnym narzędziem dostępnym w Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, które może być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające dyplom psychologa (kwestionariusz CUIDA).

Zobacz przykładowy raport z opisem wyników TUTAJ: RAPORT CUIDA

Kwestionariusz CUIDA przeznaczony jest do diagnozowania kandydatów na rodziców adopcyjnych, opiekunów, opiekunów prawnych i mediatorów. Pozwala na ocenę zmiennych osobowościowych, stylów wychowania i zdolności danej osoby do zapewnienia odpowiedniej opieki dziecku biologicznemu, adoptowanemu, w  rodzinie zastępczej, w  placówce opiekuńczej, a także osobie starszej czy niepełnosprawnej.

Raport z opisem wyników kwestionariusza obejmuje:

  • 14 skal podstawowych odnoszących się do cech osobowości interpretowanych w kontekście zachowań opiekuńczych: Altruizm, Otwartość, Asertywność, Samoocena, Umiejętność rozwiązywania problemów, Empatia, Stabilność emocjonalna, Niezależność, Elastyczność, Refleksyjność, Towarzyskość, Tolerancja na frustrację, Zdolność tworzenia więzi uczuciowych  i Umiejętność radzenia sobie ze stratą,
  • skalę dodatkową „Agresywność”, która pozwala ocenić skłonność do drażliwości i agresji
  • trzy skale drugiego rzędu: „Opieka odpowiedzialna”, „Opieka uczuciowa”  i „Wrażliwość na innych”.

Ponadto CUIDA ma trzy skale kontrolne, które wskazują, które wyniki należy interpretować z większą ostrożnością lub w ogóle uznać za nieważne :

  • Aprobata społeczna – wskaźnik pokazuje, w jakim stopniu osoba badana zaprzecza drobnym wadom lub brakom, które większość ludzi akceptuje. Ta skala odzwierciedla stopień, w jakim badany idealizuje obraz siebie, nie ujawniając swoich wad lub słabości.
  • Nieuważność – wskaźnik pokazuje, który wynik kwestionariusza może się okazać nieważny, ponieważ osoba badana była nieuważna,  wybrała odpowiedź przypadkowo lub miała problem ze zrozumieniem tekstu czytanego, była zmęczona lub roztargniona.
  • Niespójność – wskaźnik pokazuje, który wynik kwestionariusza może się okazać nieważny, ponieważ osoba badana odpowiadała w sposób wewnętrznie niespójny, czyli udzielała różnych odpowiedzi na pytania o bardzo podobnej treści.

Usługa zawiera: badanie kandydatki na nianię kwestionariuszem CUIDA, raport pisemny z interpretacją wyników dla rodziców i kandydatki na nianię, konsultację dla rodziców z omówieniem wyników i rekomendacją (30 minut).

Korzyści i zastosowanie: Opieka to coś więcej niż zaspokajanie podstawowych potrzeb. Jako rodzic decydujący się na samodzielny wybór niani chcesz uniknąć pomyłki i negatywnych doświadczeń, zwłaszcza jeśli to pierwsza niania dla Twojego dziecka.

Czy dobre wrażenia z rozmowy z kandydatką i pisemne referencje zapewniają Ci spokój i pewność, że zostawiasz swoje dziecko z odpowiednią osobą? Zwiększ swój komfort korzystając z bogatych informacji, jakich dostarczy Ci kwestionariusz psychologiczny stosowany powszechnie przez specjalistów. Dowiesz się w jakim stopniu wybrana przez Ciebie niania wykazuje takie cechy jak np.: empatia, umiejętność tworzenia więzi uczuciowych, stabilność emocjonalna, altruizm, umiejętność rozwiązywania problemów, elastyczność, otwartość.

Realizacja badania: po dokonaniu zakupu skontaktujemy się z Tobą mailowo, aby uzgodnić kto i w jakim terminie zostanie objęty badaniem. Wypełnienie kwestionariusza trwa średnio około 40 minut, a czas potrzebny na interpretację wyników i przygotowanie raportu wynosi 48h od przeprowadzenia badania. Konsultacja z rodzicami w celu omówienia wyników odbywa się w maksymalnym terminie do 5 dni roboczych od dnia badania.